Wanneer u over de betrokkenheid op de werkvloer leest, wordt deze bijna altijd aan productiviteit gekoppeld. Dat komt doordat de productiviteit steevast te lijden heeft wanneer uw personeel zich niet betrokken voelt bij het werk en gedemotiveerd is.

Het goede nieuws is dat het verhogen van het niveau van betrokkenheid bij uw personeel een van de beste en snelste manieren is om de productiviteit te verhogen.

In het Verenigd Koninkrijk doet het probleem zich veelvuldig voor bij bedrijven. Uit een Gallup-enquête bleek dat bijna zes van de tien (57%) medewerkers niet betrokken zijn bij hun werk en dat meer dan een kwart (26%) zelfs actief niet betrokken is bij het werk of geen emotionele binding met de werkplek heeft.

Geringe betrokkenheid van personeel heeft meestal meer te maken met de werkomstandigheden dan met financiële overwegingen, hoewel een behoorlijk salaris de houding van uw medewerkers natuurlijk verbetert. Maar het is net zo belangrijk dat personeel zich gewaardeerd voelt en dat werknemers hart voor de zaak hebben, hun collega’s vertrouwen en mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen.

Als bedrijven slechts enkele van deze problemen zouden kunnen aanpakken, zou de productie per medewerker ongetwijfeld al toenemen, ter waarde van een nationaal geschatte 52 tot 70 miljard Britse pond.

 

Hoe ziet een betrokken werknemer er uit?

Betrokkenheid van werknemers beïnvloedt het hele bedrijf. Wanneer uw werknemers zich betrokken voelen, zullen ze eerder:

  • Inzet tonen om kwaliteitswerk te leveren en positief aan het bedrijf bij te dragen.
  • Lagere stressniveaus hebben, wat van invloed is op hun gezondheid en welzijn op het werk.
  • Actief betrokken zijn bij het zoeken naar oplossingen voor problemen.
  • Beter letten op veiligheid tijdens het werk. Volgens één onderzoek meldden bedrijven waarvan de werknemers betrokken waren bij hun werk 70% minder veiligheidsincidenten vergeleken met organisaties waarvan personeelsleden niet bij hun werk betrokken waren.
  • De functie blijven vervullen.

Betrokkenheid meten

De meest populaire en eenvoudige manier om betrokkenheid te meten, is door enquêtes onder de personeelsleden uit te voeren.

Bedrijven gebruiken dergelijke enquêtes vaak jaarlijks, maar er valt ook wat te zeggen over het uitvoeren van kortere ´tussentijdse enquêtes´ om de mening van werknemers over wijzigingen binnen het bedrijf of bijvoorbeeld inzichten over het managementteam te vergaren. Kortere enquêtes kunnen met een mogelijkheid tot reageren op het bedrijfsintranet worden geplaatst, zodat werknemers zich vrij voelen om hun mening te ventileren.

Langere enquêtes bevatten meer vragen waarin leiderschap, strategie en arbeidsvoorwaarden centraal staan. Deze enquêtes kunnen resultaten opleveren die beslissingen op langere termijn omtrent het bedrijf beïnvloeden.

Gallup heeft een set van 12 belangrijke vragen bedacht waarmee u de betrokkenheid van het personeel kunt meten. Voor een dieper inzicht kunt u voortbouwen op deze vragen en ze aan uw eigen organisatie aanpassen. Bij jaarlijkse enquêtes moet personeel vaak wel 40 vragen beantwoorden.

Hier volgen enkele van de vragen die u zou moeten stellen:

  • Heb ik de hulpmiddelen die ik nodig heb om mijn taken uit te voeren?
  • Voel ik me een belangrijk onderdeel van het bedrijf?
  • Is er iemand die mijn ontwikkeling aanmoedigt?
  • Heb ik mogelijkheden om te groeien en te leren?
  • Heb ik de afgelopen zeven dagen erkenning gekregen voor het werk dat ik doe?

Goede communicatie staat bij het meten van de betrokkenheid van werknemers centraal. Zorg voor transparantie en betrek personeelsleden bij het besluitvormingsproces om ze het gevoel te geven dat ze volledig bij het bedrijf betrokken zijn.

U kunt de betrokkenheid van werknemers voortdurend meten via sociale gemeenschappen en klankbordgroepen en door een systeem te implementeren dat het geven van feedback aanmoedigt.

Productiviteit

Als u eenmaal grip op de betrokkenheid van werknemers hebt, stijgt het productiviteitsniveau navenant. Hier volgens enkele manier om dit te meten:

Productie meten

Productiviteit kan op meerdere manieren worden gemeten en u kunt een willekeurig aantal maatstaven in de productiviteitsanalyse inbouwen die zijn afgestemd op uw bedrijfsdoelstellingen.

De eenvoudigste en snelste manier van meten is uw omzet delen door het aantal werknemers dat u hebt. Hiermee wordt een uitgangswaarde vastgesteld: de gemiddelde productie van uw bedrijf gedeeld door het aantal personeelsleden.

Voor grote organisaties wilt u mogelijk de verschillende productiviteitsniveaus bij de verschillende afdelingen meten. De methode blijft hetzelfde: kies eenvoudigweg de productie die u wilt meten. Zorg ervoor dat u rekening houdt met alles wat de productiviteit kan beperken, zoals complexe projecten of absenties onder het personeel.

Probeer projecten in individuele taken op te delen en wijs elke taak aan een werknemer toe. Dat levert de beste meting van individuele productiviteitsniveaus op.

Erachter komen wat werknemers zeggen

Wat zegt het personeel zelf? Een goede manier om de productiviteit te meten is door te luisteren naar werknemers. De beste manier is om er rechtstreeks achter te komen wat hen productiever maakt en of er problemen zijn die hun productiviteit zouden kunnen beperken.

Nogmaals, communicatie is belangrijk. Slechte communicatie kan op vele manieren van invloed zijn op de productiviteit, waardoor bedrijven de kosten voor misverstanden of onjuiste informatie voor hun rekening moeten nemen.

Dus maak gebruik van feedback van de werknemers bij het verhogen van de productiviteit. Gebruik hulpmiddelen zoals internet en sociale media om erachter te komen wat personeelsleden vinden. Of probeer officiëlere kanalen zoals regelmatige werknemers beoordelingen. Een mengeling van beide geeft u een afgeronder beeld.

Hoe beter u met uw personeelsleden communiceert, hoe betrokkener en daardoor productiever ze worden.

Klantenfeedback

Uiteindelijk moet het meten van de productiviteit zich ook uitstrekken tot feedback van klanten en natuurlijk het behouden van klanten. Tevreden klanten en cliënten vormen de beste maatstaf voor hoe uw bedrijf als geheel presteert.

Bedrijven over de hele wereld gebruiken lidmaatschaps systemen van Gympass om te tonen dat ze hart voor hun personeel hebben en om de betrokkenheid van het personeel te vergroten. Ontdek hoe u hier aan mee kunt doen.

(Visited 197 times, 2 visits today)

Comments

comments

This post is also available in: América Latina (MX, CL, AR) Brasil Deutschland España France Italia United Kingdom United States