Om een gepast werkritme te behouden binnen een bedrijf en om werknemers gemotiveerd te houden, is het belangrijk om ze goed te begeleiden. De secundaire arbeidsvoorwaarden opnieuw bekijken kan een effectieve manier zijn om goede resultaten te behalen.

Tenslotte zullen werknemers zich meer betrokken voelen wanneer zij het gevoel hebben dat het bedrijf waarvoor ze werken, het belangrijk vindt als er een prettige werkomgeving is.

Hieronder staan enkele signalen omschreven die aangeven dat het nodig is om de secundaire arbeidsvoorwaarden opnieuw te bekijken. Dit is belangrijk om gebrek aan motivatie te vermijden, want dit kan de prestaties van een team beïnvloeden.

1 – Algemene gezondheidsproblemen

Wanneer werknemers met gezondheidsproblemen te maken krijgen dan is dit in het algemeen een indicatie dat de secundaire arbeidsvoorwaarden opnieuw bekeken moet worden. Tenslotte is werken met gezondheidsproblemen vaak veel problematischer dan in eerste instantie lijkt en zorgt het er vaak voor dat toegewijde werknemers hun functie niet meer goed kunnen uitvoeren.

Gezondheidsproblemen kunnen zowel werknemers als hun familieleden beïnvloeden. Gezond zijn is altijd een prioriteit en wanneer de gezondheid is aangetast, is het niet te voorkomen dat werknemers hierdoor ontmoedigd raken.

Werknemers zelf of hun partners, kinderen of zelfs hun ouders kunnen getroffen worden door een ziekte. Managers moeten op de hoogte zijn van alles wat er speelt en eventueel hulp aanbieden waar het ernstig nodig is. Zo kun je als manager de gevolgen beperken die deze situatie heeft op het leven van een werknemer.

2 – Gebrek aan erkenning

Nog een teken van het ontmoedigd raken en dat de secundaire arbeidsvoorwaarden aangepast moeten worden, is wanneer werknemers het gevoel hebben dat ze niet voldoende erkend worden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer zij herhaaldelijk hetzelfde werk moeten doen. Routine blijft altijd een onderdeel van het werk maar wanneer er geen uitdagingen meer zijn of nieuwe kansen, kan het zijn dat werknemers zich benadeeld voelen.

Onderzoeken hebben aangetoond dat 26.3% van professionals tussen de leeftijd van 43 en 49 gebrek aan erkenning als voornaamste reden opgeven dat ze ontmoedigd raken in hun werk. Om deze situatie te veranderen moeten managers een aantal belangrijke punten evalueren, zoals:

  • Groeimogelijkheden binnen het bedrijf.
  • Professionals belonen voor succesvolle prestaties (lof, prijzen).
  • De kans creëren voor een werknemer om deel te nemen aan een project, een team te leiden of een andere belangrijke taak uit te voeren.
  • De mogelijkheden om werknemers een andere positie binnen het bedrijf aan te bieden.
  • Voortdurende evaluatie van elke werknemer.

3 – Gespannen atmosfeer op de werkvloer

Nog een belangrijke factor in het ontmoedigd raken is wanneer werknemers in een gespannen en ongemakkelijke werksfeer moeten werken. Managers moeten alle activiteiten overzien die plaatsvinden binnen het bedrijf. In sommige gevallen kan voor maar één werknemer de atmosfeer gespannen zijn vanwege persoonlijke problemen . In dit geval kunnen managers zelf, of andere collega’s, de werknemer in kwestie helpen. Ze kunnen met de werknemer praten om hem of haar op iets anders te laten focussen, of om hem of haar te motiveren.

Wanneer het bedrijf zelf de oorzaak is van de gespannen atmosfeer, kunnen managers enkele alternatieven proberen zoals de omgeving aanpassen (i.e. het kantoor herinrichten om het zo uitnodigend en vrolijk te maken: nieuwe meubelen, dynamische verf op de muren, versieringen, om een paar ideeën te noemen) De HR-afdeling kan veel betekenen in het ontwikkelen van initiatieven om deze situatie te beperken.

Zakelijke werkomgevingen beginnen steeds meer vanzelfsprekend interactief te worden, wat ervoor zorgt dat werknemers zich steeds comfortabeler voelen en uit zichzelf hun taken uitvoeren.

4 – Ontevredenheid over salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden

Salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn een van de grootste factoren die werknemers kunnen ontmoedigen. Salarissen die onder de verwachtingen liggen kunnen zorgen voor ontevredenheid en onwil om te werken. Om echter enige ontevredenheid te voorkomen is het belangrijk dat voordat de baan wordt geaccepteerd, werknemers meer te weten komen over de secundaire arbeidsvoorwaarden en salarissen.

Een hoog salaris betekent voor veel professionals dat hun werk erkend wordt. Het is echter niet mogelijk om aan ieders verwachtingen tegemoet te komen. Het is veel belangrijker dat de manager rekening houdt met het betalen van het salaris dat een werknemer verdient. Daarnaast ook regelmatig een salarisverhoging toekent (tenminste één per jaar).

5 – Er heerst een doodse stilte tijdens het werken

Een teken van ontmoediging kan zijn wanneer het team aan één stuk door in stilte werkt. Aanhoudende stilte betekent dat het team ontmoedigd is, aangezien de werknemers geen ideeën aan het uitwisselen zijn, geen plezier hebben en interactie met elkaar opzoeken om betere resultaten te behalen.

Op een gezonde werkvloer vinden altijd dialogen plaats, wordt er plezier gemaakt en worden ideeën uitgewisseld. De functies binnen een bedrijf en de afdelingen zijn afhankelijk van een stroom aan informatie. Wanneer deze stroom wegvalt, zal de productiviteit dalen, hetgeen zal resulteren in een lagere kwaliteit van het werk.

6 – Er vinden te veel gesprekken plaats tijdens het werken

Dit is het tegenovergestelde van datgene wat hierboven wordt omschreven en het is ook een teken van ontmoediging. Te veel gesprekken, afleidingen en grappen en grollen storen allemaal bij de productiviteit van de dagelijkse taken.

7 – Vergaderingen die altijd laat beginnen

Als vergaderingen laat beginnen omdat werknemers te laat aankomen dan is dit een reden om bezorgd te zijn. Als ze geen verantwoordelijkheid meer nemen voor hun taken, dan betekent dit dat ze interesse in hun werk zijn verloren, of misschien zelfs in hun baan. Werknemers zijn dan niet meer geïnteresseerd in het vasthouden van een effectieve productiviteitsratio, of wat hun managers zeggen, of de maatregelen die genomen moeten worden tijdens meetings.

8 – De beste werknemers verlaten het bedrijf

Wanneer de meest competente en gekwalificeerde werknemers het bedrijf verlaten, dan is dit een teken dat er geen motivatie meer is om er te werken. Het kwijtraken van goede werknemers kan erg schadelijk zijn voor het bedrijf en het is de taak van de Manager en de HR-afdeling om de verantwoordelijkheid te nemen ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt en in kaart te brengen waarom dit gebeurt.

Indien nodig, kan de manager het salaris verhogen, meer secundaire voorwaarden aanbieden, zoals jaarlijkse bonussen, collectieve zorgverzekeringen en anderen voordelen.

Zijn deze signalen aanwezig binnen het bedrijf, of de dagelijkse routine van werknemers? Hebben jullie er al over nagedacht om de secundaire arbeidsvoorwaarden van het bedrijf opnieuw te bekijken? Deel je opmerkingen met ons!

Volg Gympass op LinkedIn en houd ons in de gaten voor meer nieuws.

(Visited 104 times, 1 visits today)

Comments

comments

This post is also available in: América Latina (MX, CL, AR) Brasil Deutschland España France Italia United Kingdom United States