Te druk om welzijn de kern van uw bedrijfsstrategie te laten vormen? Het belang van het implementeren van een welzijns strategie en het centraal stellen van de gezondheid van de werknemers binnen uw bedrijf moet niet worden onderschat.

Door het invoeren van een strategie kunt u verzuim verminderen en personeel behouden. Uit één onderzoek bleek dat medewerkers 27% eerder geneigd waren om meer dan vijf jaar bij bedrijven te blijven wanneer ze merkten dat hun werkgever zich om hun welzijn bekommerde. En volgens het rapport Britain’s Healthiest Workplace hebben werknemers die gezonder zijn het equivalent van 30 dagen meer productieve tijd beschikbaar elk jaar.

Ondanks dit alles heeft eenderde van de bedrijven geen welzijns strategie voor werknemers geïmplementeerd en heeft tweederde zelfs geen procedures ingevoerd om de geestelijke en fysieke gezondheid van hun personeel te volgen.

Plaatst u zich niet in een nadelige positie wanneer het op het welzijn van uw werknemers aankomt. Uw personeel is per slot van rekening een van de belangrijkste bedrijfsmiddelen. Volg deze stappen om een effectieve welzijns strategie te implementeren en ontdek hoe de productiviteit toeneemt.

 

 • Definieer uw doelstellingen

 

De sleutel tot het implementeren van een welzijns strategie is uw doelstellingen definiëren. Wilt u het verzuim verminderen en/of de prestaties verbeteren? Wat zijn de meetbare resultaten die u wilt bereiken?

Het is belangrijk om uw specifieke behoeften en doelstellingen in te schatten. Hiermee kunt u uw strategie en eventuele initiatieven die u implementeert afstemmen op relevante resultaten.

 

 • Strategisch overzicht

 

Hoe beheert u momenteel de gezondheid van uw werknemer? Zijn er arbeidsvoorwaarden of procedures ingevoerd om gezondheid bij uw medewerkers te meten en aan te moedigen? Ziet u resultaten van uw inspanningen?

 

 • Wie zou erbij betrokken moeten zijn?

 

Wie er bij de strategie betrokken zijn, hangt vooral af van de structuur en grootte van uw organisatie.

Voor grotere bedrijven moet u alle afdelingen bij uw welzijns strategie betrekken, inclusief afdelingen die zich bezighouden met de gezondheid en veiligheid op het werk en de financiën. HR staat centraal omdat deze afdeling verantwoordelijk is voor de bewaking van en rapportage over de gezondheid en tevredenheid van werknemers en voor het doen van voorstellen voor wijzigingen in de organisatie die noodzakelijk zijn.

Managementteams moeten natuurlijk ook meedoen. Het is van cruciaal belang dat de leiding achter de strategie staat. Wijzigingen moeten van bovenaf worden aangestuurd en degenen die veel invloed hebben moeten actief betrokken zijn bij het bevorderen van een goede mentale en fysieke gezondheid van werknemers.

 

 • De strategie

 

Er zijn drie kernelementen voor een welzijns strategie: preventie, interventie en bescherming.


 • Preventie – De sleutel is om gezondheid en fitness in de cultuur van uw bedrijf op te nemen. U kunt naar algemene problemen kijken zoals stress of rugpijn. Deze kunnen beide verergerd worden door problemen op het werk en kunnen ook de prestaties beïnvloeden. Het gaat hierbij vooral om de preventieve maatregelen die u kunt nemen om problemen te voorkomen voordat ze zich aandienen. Dergelijke maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit een evaluatie op afstand, gezond eten of een gefinancierd lidmaatschap van een sportschool.
 • Interventie – Het gaat hierbij om het signaleren en aanpakken van problemen voordat deze invloed gaan krijgen op het individu, op zijn of haar prestaties en op andere leden van uw team.
 • Bescherming en ondersteuning – Hoewel de focus van uw strategie uiteindelijk op het voorkomen van gezondheidsproblemen op het werk ligt, is het belangrijk dat als personeelsleden een verzuimperiode moeten inlassen, ze alle hulp krijgen om snel weer aan het werk te kunnen gaan. Neem hun angst weg met regelingen voor inkomensbescherming wanneer het ergste zich voordoet en overweeg gesprekken over werkhervatting ter ondersteuning van hun terugkeer en als hulp bij het voorkomen van nieuw verzuim vanwege de gezondheid.

 

 

 • Welzijnsinitiatieven en arbeidsvoorwaarden

 

Door de focus op het welzijn van de werknemer te leggen, laat u uw medewerkers zien dat ze worden gewaardeerd. Een tastbare manier om hen te laten zien dat ze ertoe doen, is door de arbeidsvoorwaarden te verbeteren en gezondheidsinitiatieven op te starten.

Mogelijk wilt u het volgende in overweging nemen:

 • Regelmatige gezondheidsonderzoeken van werknemers.
 • Lidmaatschap van een sportschool.
 • Online beoordelingstools voor de gezondheid (die informatie bieden over gezondheid en fitness en de voortgang van de medewerkers richting een beter welzijn bijhouden).
 • Welzijns-workshops.
(Visited 67 times, 1 visits today)

Comments

comments

This post is also available in: América Latina (MX, CL, AR) Brasil Deutschland España France Italia United Kingdom