Iedere werknemer heeft zijn of haar sterke kanten. Met elke nieuwe medewerker haal je iets nieuws in huis. Een nieuwe vaardigheid, een ander perspectief, een unieke kijk op zijn of haar werk. Met een mentorprogramma kunnen deze vaardigheden en opvattingen worden doorgegeven, van doorgewinterde leiders naar starters en andersom. Deze manier van kennis delen kan een nieuwe manier worden om doelen te bereiken en een betere balans te vinden tussen werk en privé, en een ander perspectief bieden op de dagelijkse routines van werknemers.

Hoewel er veel verschillende manieren zijn waarop je met mentoren kunt werken, heeft elk programma duidelijke voordelen voor de deelnemers en de organisatie. Met wat onderzoek en planning vooraf kun je de mentorstructuur die bij jouw bedrijf past kiezen en invoeren.

De voordelen van werken met een mentor

Het werken met een mentorprogramma biedt niet alleen voordelen voor de mentee, maar ook voor de mentor en het bedrijf zelf. Met een dergelijk programma kunnen mentees bijvoorbeeld specifieke vaardigheden of competenties ontwikkelen, zelfvertrouwen opdoen in hun kwaliteiten, hun netwerk uitbreiden en in een hoog tempo alles leren over de sector en de cultuur.

De voordelen voor de mentor zijn wat lastiger te benoemen. Hierbij kun je denken aan het verbeteren van de luistervaardigheden en leiderschapskwaliteiten, maar daarnaast levert het programma een gevoel van voldoening over het werk op en voelen mentoren zich erkend en gewaardeerd.

Ook het bedrijf profiteert van het mentorprogramma, dat een manier biedt om te laten zien dat het om zijn werknemers geeft en bereid is op persoonlijk niveau in hen te investeren. Bovendien draagt het werken met een mentor bij aan het verlagen van de opleidingskosten en helpt het bij het overbruggen van de generatiekloof tussen medewerkers, het oplossen van een tekort aan talent en het delen van kennis. Tenslotte leveren mentorprogramma’s meer plezier op in het werk, zowel voor de mentor als de mentee, wat weer bijdraagt aan het behoud van medewerkers.

Soorten mentorprogramma’s

Loopbaanmentoring

Loopbaanmentoring is het meest voorkomende type mentorprogramma. Bij deze traditionele aanpak wordt een mentor een-op-een aan een mentee gekoppeld. De meeste bedrijven geven de voorkeur aan dit model omdat mentoren en mentees hiermee een persoonlijke relatie kunnen ontwikkelen en elkaar tegelijkertijd ondersteuning bieden, waar ze allebei wat aan hebben.

Omgekeerde mentoring

Hierbij worden hooggeplaatste leidinggevenden de mentees en de junior medewerkers juist de mentoren. Het verschil zit hem in het doel van het programma: de oudere generatie wordt met dit programma op de hoogte gehouden van de nieuwste trends op het gebied van sociale netwerken, technologie, popcultuur en media.

Diversiteitsmentoring

Werknemers uit specifieke demografische groepen worden aan elkaar gekoppeld met het doel om betrokkenheid te genereren en samenwerking te bevorderen. Deze aanpak helpt bij het creëren van meer diversiteit in leiderschaps- of andere rollen. Ook wordt de verbondenheid tussen groepen uit verschillende culturele achtergronden gestimuleerd om van elkaar te kunnen leren en ervaringen uit te kunnen wisselen. Onderzoek wijst uit dat etnisch diverse en genderdiverse bedrijven respectievelijk 35% en 15% meer kans maken op een bovengemiddelde opbrengst.

Het juiste programma kiezen

Welke aanpak je ook kiest, mentorprogramma’s op het werk vormen een handig ontwikkelingsinstrument dat essentieel is voor het stimuleren van kennisdeling, en dat bijdraagt aan de tevredenheid en het behoud van medewerkers.

Hoe vind je het beste mentorprogramma voor jouw organisatie?

Denk aan de missie van je bedrijf: wat zijn de langetermijndoelen van het bedrijf en hoe kan een mentorprogramma daaraan bijdragen?

Houd rekening met de bedrijfscultuur: mentorprogramma’s kunnen plaatsvinden in een formele een-op-een setting waarbij gedurende een bepaalde periode op gezette tijden afspraken worden vastgelegd, of het kunnen juist informele, ad-hoc bijeenkomsten zijn tussen mentor en mentee.

Zorg voor een goede match: liggen de opvattingen van mentor en mentee op één lijn? Kan de mentor de mentee op de juiste manier uitdagen en zorgen dat deze zijn/haar afgesproken doelen bereikt?

De hierboven genoemde punten kunnen als uitgangspunt dienen. Je moet je programma afstemmen op jouw bedrijf – jij weet tenslotte het beste wat werkt. Halfgeleiderfabrikant Intel gebruikt voor zijn langlopende mentorprogramma een vragenlijst om de 95.000 werknemers van het bedrijf zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Zo kunnen werknemers die elkaar wat te bieden hebben elkaar de gewenste vaardigheden bijbrengen. Sodexo, een bedrijf in de voedingsindustrie, biedt drie soorten mentorprogramma’s die erop gericht zijn medewerkers op verschillende momenten in hun loopbaan te helpen.  

Mentorprogramma’s zijn essentieel, niet alleen om kennis en vaardigheden door te geven tussen mentor en mentee, maar ook omdat ze de mogelijkheid bieden om sociale contacten te leggen op het werk en te netwerken. Daarnaast bieden ze persoonlijke ondersteuning en bevorderen ze teamwork. Een goed opgezet mentorprogramma kan een effectief en voordelig middel zijn om de groei en professionele ontwikkeling van medewerkers te stimuleren en bevorderen.

(Visited 53 times, 1 visits today)

Comments

comments